• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 268
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,653,748
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
    ประกันเดินทาง
[ +zoom ]
ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Guard International)
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 39741)

 คุ้มครองคุณ ทุกหริปในฝันทุกการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 5,000,000 บาท 
 ซื้อง่าย สะดวก 24 ชั่วโมง

 
   
  ประกันเดินทางต่างประเทศ Travel Guard International 
  ความคุ้มครอง : ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง
ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศเริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทย
หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
 
เงื่อนไขการรับประกัน
 
อายุระหว่าง 1 – 85 ปี
ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน / การเดินทางในแต่ละเที่ยว
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
 
จุดเด่นของแผนประกันภัย
 
คุ้มครองไข้หวัดนก
คุ้มครองโรคซาร์
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 
การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งศพกลับประเทศ
การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
การให้บริการทั่วไป

 ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน
 ที่หมายเลขโทรศัพท์
(662) 649 1346
 
หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก 
 
 


 ดาวโลดใบคำขอเอาประกันเดินทางต่างประเทศ 

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ - บาท
Plan A Plan B Plan C Plan D
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6 5,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA1 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2 250,000 150,000 70,000 40,000
4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11 250,000 150,000 70,000 -
5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12  25,000 15,000 7,000 -
6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28 500 300 200 100
7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : TA7&TA8 จ่ายตามจริง 4,000,000 2,000,000 2,000,000
8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000
9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง -
10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง -
11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19 6000 4000 - -
12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20 60,000 40,000 30,000 -
13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21 25,000 25,000 10,000 -
14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23 30,000 20,000 - -
15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24 35,000 25,000 2,500 -
16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25 15,000 10,000 5,000 -
17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32 35,000 25,000 2,500 -
18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29 20,000 10,000 - -
19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30 25,000 20,000 15,000 -

หมายเหตุ:

  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม
ตารางเบี้ยประกันภัย (บาท) 
Period of 
Insurance
(วัน)
Plan A Plan B Plan C Plan D
อายุ 15-75 ปี อายุ 15-75 ปี แรกเกิด-85 ปี แรกเกิด-85 ปี
Asia World- 
wide
Asia World-
wide
Asia World-
wide
Asia World- 
wide
1-3 978  1,319 722 961 483 627 213  286 
4-6 1,148  1,574 842 1,141 556  735 249  341
7-10 1,489  1,830 1,081 1,320 699  843 322  395
11-14 1,830  2,342 1,320 1,678 843  1,059 395  503
15-18 2,171  2,768 1,559 1,977 986  1,237 467  594
19-22 2,427  3,109 1,738 2,216 1,094  1,381 522  667
23-27 2,683  3,365 1,918 2,395 1,202  1,488 577  721
28-31 2,939  3,536 2,096 2,515 1,309  1,561 631  758
32-38 3,536  4,134 2,513 2,933 1,561  1,813  758 885 
39-45 4,134  4,731 2,932 3,350 1,813  2,063  885  1,011
46-52 4,731  5,328 3,349 3,768 2,063  2,315  1,011   1,139 
53-59 5,328  5,924 3,767 4,186 2,315  2,567  1,139  1,265
60-66 5,924  6,522 4,185 4,603 2,567  2,819  1,265  1,393
67-73 6,522  7,119 4,602 5,021 2,819  3,070  1,393  1,519
74-80 7,119  7,716 5,020 5,439 3,070  3,322  1,519  1,646
81-87 7,716  8,314 5,438 5,857 3,322  3,574  1,646  1,773
88-94 8,314  8,911 5,856 6,275 3,574  3,825  1,773  1,900
95-101 8,911  9,508 6,275 6,692 3,825  4,077  1,900   2,027 
102-108 9,508  10,106 6,691 7,110 4,077  4,329  2,027    2,154 
109-115 10,106 10,703  7,109 7,528 4,329  4,581  2,154    2,280 
116-122 10,703 11,300  7,527 7,945 4,581  4,832  2,280   2,408
123-129 11,300  11,898 7,944 8,363 4,832 5,084 2,408   2,534
130-136 11,898  12,495 8,362 8,782 5,084 5,336 2,534   2,661
137-143 12,495  13,092 8,781 9,199 5,336 5,587 2,661   2,788
144-150 13,092  13,689 9,198 9,617 5,587 5,839 2,788    2,915
151-157 13,689  14,286 9,616 10,034 5,839  6,091 2,915    3,042
158-164 14,286  14,883 10,033 10,452 6,091  6,343 3,042    3,169
165-171 14,883  15,481 10,451 10,870 6,343  6,594 3,169     3,295
172-178 15,481 16,078  10,869 11,287 6,594  6,846 3,295     3,423
179-180 16,078 16,675 11,286 11,706 6,846  7,098 3,423     3,549

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว
 

คุ้มครองไวรัสโคโรน่า

 
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันเดินทาง สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ( Travel Guard Overseas Student )
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ (Travel Guard Domestic )
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY