• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 267
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,653,747
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
 เกี่ยวกับเรา
 
 

คุณ พัฒนศักดิ์ สายศรี
Mr.Phattanasak Saisri
เริ่มต้นธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2535
ตัวแทนประกันชีวิตใบอนุญาตเลขที่ : 3501003076
นายหน้าประกันภัยใบอนุญาตเลขที่   : 5404008285        
 
วิสัยทัศน์ Vision
เป็นตัวแทนประกันชีวิต และตัวแทนประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการ
 
พันธกิจ Mission
ส่งมอบแผนประกันชีวิต และแผนประกันวินาศภัย ทุกประเภท ให้ตรงกับความต้องการ
 
http://www.asinlifes.com  ไม่ใช่เว็บของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย  เราคือทีมงานประกันชีวิตมืออาชีพ และประกันภัยโดยตรง มีประสบการณ์ด้านการให้บริการผู้เอาประกันประกันชีวิตและประกันวินาศภัยมามากกว่า 20 ปี เรามีหน้าหน้าที่จัดหาประกันชิวิต และประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคล และองค์กร  เรามั่นใจว่า มีความรู้ให้คำปรึกษา มีเวลาให้บริการ มีทีมงานคอยดูแล  โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการอย่างเป็นเลิศกับผู้เอาประกันภัยทุกราย  http://www.asinlifes.com  , http://www.asinontime.com  จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกท่าน สะดวกในการค้นหาข้อมูลประกันชีวิต และประกันภัย Make Insurance Easy เราเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการการประกันภัยทั้งระบบ  ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทีมงานหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการบริการและการดูแลด้วย จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพตัวแทน ประกันชีวิต  และประกันวินาศภัยโดยตรง
 
จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต
1. ไม่เสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข แห่งกรมธรรม์
2. ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันทำประกันเกินความ สามารถในการ ชำระเบี้ยประกัน
3. ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ  เพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันชีวิต
4. ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันปิดกรมธรรม์เดิม เพื่อทำสัญญาใหม่  หากทำให้ผู้เอาประกันเสียผลประโยชน์
5. ไม่กล่าวร้ายทับถมบริษัทอื่น และเพื่อนร่วมอาชีพ
6. ไม่กล่าวอ้างตำแหน่ง  หน้าที่  และคุณสมบัติเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด
7. เสนอขายให้ตรงกับความ ต้องการในการทำ ประกันชีวิตของผู้เอาประกัน
8.  ชี้แจงผู้ เอาประกันทราบถึงสิทธิประโยชน์ และหน้าที่เพื่อผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9. เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันใน ส่วนของสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณาการรับประกันและจะรักษาความลับของผู้เอาประกัน 
  ของบริษัทและของเพื่อนร่วมอาชีพ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย
10. ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ต่อผู้เอาประกันต่อบริษัทและต่อเพื่อนร่วมอาชีพ
11. ศึกษาหาความรู้ ข่าวสาร ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
12. ศรัทธาในวิชาชีพ  ยกย่องให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพ และดำเนินธุรกิจในแบบอย่างที่ดี  เพื่อยกมาตรฐาน เสริมสร้างคุณธรรม  
  ศักดิ์ศรีและ    เกียรติภูมิของวิชาชีพ  เพื่อคุณค่าแห่งการยอมรับของสาธารณชน


 

Engine by MAKEWEBEASY