• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 282
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,380,966
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
TPB ประกันภัย Easy Golfer
จำนวนผู้เข้าชม 2786 คน

ประกันภัย Easy Golfer

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
   1. กรณีการสูญหาย
          - บันทึกรายละเอียดการเกิดเหตุ
          - บันทึกการแจ้งความ หรือบันทึกประจำวันตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
          - รายละเอียดอุปกรณ์ที่สูญหายและมูลค่า
   2. กรณีการเสียหาย
          - บันทึกรายละเอียด
          - ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมไม้กอล์ฟที่เสียหาย
          - ซากไม้กอล์ฟที่เสียหาย

รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน
   1. กรณีการแข่งขันเป็นทางการ
          - หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือหนังสือขอแจ้งการรับรางวัลจากผู้จัด
          - โฮล-อิน-วัล กับสนาม
          - โบรชัวร์การจัดการแข่งขัน
          - ใบสมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
          - จดหมายรับรองจากผู้จัดการแข่งขัน
          - ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
          - ใบจดคะแนน (Score Card)
   2. กรณีการเล่นทั่วไป
          - หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือ หนังสือขอแจ้งการรับรางวัลจากผู้จัด
          - โฮล-อิน-วัล สนาม
          - ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
          - ใบจดคะแนน (Score Card)

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง
   1. อายุ 3 - 60 ปี (สำหรับ Junior Plan อายุไม่เกิน 15 ปี) 
   2. สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมประกอบ

* ยกเว้นพื้นที่ในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส)

 

ความคุ้มครอง

Amateur Plan
อายุไม่เกิน 60 ปี

Junior Plan
อายุไม่เกิน 15 ปี

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1,000,000

500,000

2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
   2.1 การเสียชีวิต
   2.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา
   2.3 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
   2.4ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์ (บาท/สัปดาห์)
   2.5 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง


500,000
500,000
500,000
2,500
25,000


200,000
200,000
200,000
1,000
20,000

3.อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
(ได้แก่ ไม้กอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ ยกเว้นลูกกอล์ฟ)

ไม่เกิน (บาท) ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน


25,000

3,750


20,000

3,000

4. รางวัล Hole In One *
   4.1 การแข่งขันเป็นทางการ
   4.2 การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขันเป็นทางการ


25,000
10,000


15,000
10,000

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี/อากร) บาทต่อปี

- ภายในอาณาเขตประเทศไทย

 

1,499

 

899

- ทั่วโลก 2,799 1,699

*เฉพาะอาณาเขตประเทศไทย* (ได้เพียง 1 ครั้ง / ปี)

หมายเหตุ   
    - เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วถ้าได้แนบเอกสารดังกล่าวมาครบถ้วน อนึ่ง ทางส่วนสินไหมฯ อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเป็นบางกรณีหากมีความจำเป็น

* ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปผลการคุ้มครองโดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น*

ดาวน์โหลดTPB Golfer Assurance

ไทยไพบูลย์ประกันภัย
- ประกันภัยการก่อสร้าง
- ประกันภัยมะเร็ง แผน Cancer Care Plus
- TPB ประกันภัย Easy Golfer
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน TPB Super PA
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA TL TRIPLE
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TPB PA Care4U
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY