• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 95
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,591,085
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Worldwide Plus
จำนวนผู้เข้าชม 537 คน

ข้อตกลงคุ้มครอง Coverage

WORLDWIDE PLUS

Basic

Silver

Gold

Platinum


1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1** / Personal Accident Benefit

2,000,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses
 2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 / Follow-up treatment in Thailand
 2.2 การรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย / Medical treatment in Thailand
2,000,000
50,000

 
100,000
2,000,000
200,000

200,000
3,000,000
300,000

300,000
5,000,000
500,000

500,000
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ / Evacuation / Repatriation 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
4. การบริหารความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 / Emergency Medical Assistance
 4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit 
 4.2 การส่งตัวผู้เยาวร์กลับประเทศ / Return of minor
 4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and recovery
 

x
x
250,000


Actual Costs
Actual Costs
250,000


Actual Costs
Actual Costs
250,000


Actual Costs
Actual Costs
250,000
5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellation x x 100,000 100,000
6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment x x 100,000 100,000
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง
 / Loss  or damage of Personal baggage
x x 50,000 50,000
8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay 
 8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in public transportations
 8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage delay 
 8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack
 8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missend connection flight
x
x
x
x

2,000
2,000
x
2,000

10,000
20,000
50,000
10,000

20,000
20,000
50,000
20,000
9. การสุญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport x x 5,000 5,000
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal liability x 1,000,000 2,000,000 5,000,000
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excess x x 10,000 20,000
12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension x x x 20,000
13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ
 / Overseas hospitalization benefit
x THB 1,000
per day max
THB 10,000
THB 2,000
per day max
THB 20,000
THB 3,000
per day max
THB 30,000
 
จำนวนวันเดินทาง ( วัน ) 

Period of Insurance ( Days )

WORLDWIDE PLUS
Basic Silver Gold Platinum

แผนรายเที่ยว / Single Trip

1-4 300 334 600 990
5-6 350 450 715 1,290
7-8 370 500 990 1,772
9-10 399 600 1,230 1,996
11-15 600 790 1,590 2,750
16-22 849 1,275 2,210 3,370
23-31 999 1,600 2,680 3,993
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890

แผนรายปี เดินทางไม่จำกัดครั้ง แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนวันที่ระบุ
Annual Multi - Trip, max length per trip as per plan selected


Annual ( 31 day max ) 

2,000

2,450

4,000

5,700
Annual ( 60 day max ) 2,500 3,120 4,800 7,400
Annual ( 90 day max ) 3,600 4,225 5,800 10,000
Annual ( 120 day max ) 5,750 6,427 9,000 13,990
Annual ( 365 day max ) 15,500 19,000 26,200 44,000
เบี้ยประกันภัย ( บาท ) สำหรับรายเดี่ยว
Preminum ( Bath ) per Individual
 

 
 
มิติใหม่กับประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศของไทยวิวัฒน์ ที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา

พยาบาลก่อนและคุ้มครองเกือบทุกประเทศไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าท่าจะเดินทางไปประเทศไหน

ก็ไม่มีปัญหาในการหาบริษัทประกันภัยที่รับคุ้มครองประเทศดังกล่าว

และสำหรับผู้สูงอายุก็สามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้น

จุดเด่นประกันเดินทางต่างประเทศไทยวิวัฒน์

- ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน โดยให้ติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อประสานงาน
หรือจะเลือกสำรองจ่ายเองไปก่อนและนำใบเสร็จมาเบิกทีหลังก็ทำได้เช่นกัน

- คุ้มครองค่ารักษาฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ

- ประกันเดินทางแบบรายปี มีให้เลือกหลายช่วงเวลา และความคุ้มครอง

- ไม่จำกัดอายุ สำหรับผู้สูงอายุเกิน 75 ปี เป็นต้นไป สามารถทำได้้ โดยค่าเบี้ยประกันจะเป็น 2 เท่า
ของค่าเบี้ยปรกติ

- ดูแลคุ้มครอง โดย ERV หน่วยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงจากเยอรมัน
ให้บริการใน 40 ภาษา และมีสำนักงาน 12 แห่งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย

- รายละเอียดเพิ่มเติมของกลุ่ม ERV 
   https://www.reiseversicherung.de/en/index.html

- คุ้มครองประเทศกลุ่มเชงเก้น ญี่ปุ่น ปากีสถาน อิหร่าน อิสราเอล คิวบา เกาหลีเหนือ
ประเทศกลุ่มเอเชียกลาง เช่น เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน ที่ประกันบริษัทอื่นมักไม่คุ้มครอง 
ทำให้คุณมั่นใจถึงบริการที่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกประเทศ
 
 
 
 
ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
- ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Worldwide Plus
- ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Asia Plus
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY