• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 241
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,380,925
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
ประกันภัยมะเร็ง แผน Cancer Care Plus
จำนวนผู้เข้าชม 2803 คน
เติมความอุ่นใจ.....ให้การดำเนินชีวิตไม่สะดุด
ด้วย Cash Reserve จากแผนประกันภัยมะเร็ง Cancer Care Plus
   
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ขยายความคุ้มครองพิเศษสำหรับโรคมะเร็งผิวหนัง
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เจอ จ่าย สด ทันทีเต็มทุนประกัน เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะใด
สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้จนถึงอายุ 64 ปี
ชดเชยรายได้รายวัน อีกตั้งแต่วันละ 1,000-2,500 บาท สูงสุดถึง 180 วัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
ฟรี! พิเศษ ขยายความคุ้มครองให้บุตรอายุ 1-22 ปี ไม่จำกัดจำนวนเมื่อซื้อแผนประกันภัยนี้ ทั้งสามี และภรรยาพร้อมกัน
  โดยคิดเบี้ยของผู้มีอายุมากสุดคูณ 2 เท่า
   
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
มีอายุตั้งแต่ 1-54 ปี (ต่ออายุกรรม์ได้จนถึงอายุ 64 ปีบริบูรณ์)
มีสุขภาพดีและไม่มีประวัติการเจ็บป่วยใดๆ ที่ร้ายแรงเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว
ไม่มีอาชีพที่เสี่ยงกับ สารกัมมันตรังสี หรืออุตสาหกรรมเหมืองแร่ หรือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ 
  หรือถ่านไฟฉาย และงานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน รวมถึงฝุ่นแร่ใยหิน

 

ความคุ้มครอง แผน 200 แผน 300 แผน 500

โรงมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้นผิวหนัง)

200,000

300,000

500,000

โรคมะเร็งผิวหนัง

40,000

60,000

100,000

ค่าชดเชยรายได้ต่อวัน
กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องจาก
เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 180 วัน
นับจากการวินิจฉัย และคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
(รวมผลประโยขน์สูงสุดไม่เกิน)

1,000
(รวม 180,000)

1,500
(รวม 270,000)

2,500
(รวม 450,000)

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (และภาษีอากร)

อายุ (ปี) แผน 200 แผน 300 แผน 500

1 - 34

1,099

1,599

2,699

35 - 39

1,299

1,899

3,199

40 - 44

1,799

2,699

4,399

45 - 49

2,799

4,199

6,899

50 - 54

3,299

4,999

8,199

55 - 59 (กรณีต่ออายุ)

4,099

6,099

10,099

60 - 64 (กรณีต่ออายุ)

5,499

8,299

13,799

   
เอกสารหลักฐานประกอบการรับเงินค่าสินไหมทดแทน
ใบรายงานแพทย์ระบุผลการวินิจฉัยโรคและการรักษา
ต้นฉบับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 
ข้อยกเว้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่าสินไหมในกรณีดังนี้
เป็นมะเร็งก่อนวันคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
พบว่าเป็นเอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสและเนื้องอกร้ายแรง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นบวกของไวรัส HIV
ใบคำขอTPB Cancer Plus
 
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
- ประกันภัยการก่อสร้าง
- ประกันภัยมะเร็ง แผน Cancer Care Plus
- TPB ประกันภัย Easy Golfer
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน TPB Super PA
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA TL TRIPLE
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TPB PA Care4U
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY